Ste náš dlžník?

Ak ste od nás dostali výzvu na zaplatenie dlhu odporúčame Vám nasledovný postup:

-    uhraďte dlh v stanovenej lehote,

-    ak nie ste schopný uhradiť dlh jednorazovou úhradou, v čo najkratšom čase nás kontaktujte telefonicky alebo mailom – kontakty sú uvedené vo výzve alebo tu

-    ak s výškou dlhu nesúhlasíte, v čo najkratšom čase nás kontaktujte s Vašimi námietkami alebo pripomienkami,

Najhoršie čo môžete urobiť je, že neuhradíte dlh a ani s nami nebudete komunikovať. V takom prípade sa zbytočne vystavíte problémom a vysokým nákladom súvisiacim so súdnym a exekučným konaním. Tiež sa môže stať, že na Váš majetok bude vyhlásený konkurz, v dôsledku čoho príde k ukončeniu Vášho podnikania.


Napíšte nám