FAMG Domovská stránkaKontakt
Dnes je: March 24, 2017

Profil

Spoločnosť FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s. je dynamická spoločnosť, ktorá sa úzko špecializuje na správu a deblokáciu pohľadávok, odkupovanie a obchodovanie s pohľadávkami, zápočtové operácie, znižovanie záväzkov a na všetky s tým súvisiace činnosti.

Naša spoločnosť disponuje vlastným know-how a personálnym a technickým potenciálom umožňujúcim efektívne spravovanie nám zverených pohľadávok. Na základe systematického zberu informácií sme pripravení promptne zabezpečiť podstatné údaje o každom dlžníkovi a vytvoriť na dlžníka primeraný nátlak striktne v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky, resp. ostatných krajín. Vďaka nášmu know – how sme schopní zabezpečiť, aby sa dlžník k pohľadávkam klienta našej spoločnosti postavil iným spôsobom ako k ostatným porovnateľným pohľadávkam iných veriteľov.

Každú pohľadávku podrobujeme komplexnej odbornej analýze, na základe ktorej veriteľovi navrhneme a zrealizujeme na mieru ušité riešenie - deblokovanie jednotlivých konkrétnych pohľadávok alebo správu uceleného portfolia pohľadávok.

Pri našej činnosti garantujeme svojim partnerom vysoko profesionálny, individuálny a diskrétny prístup s dôrazom na zachovanie dobrého mena partnerov.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje so špičkovými právnikmi, exekútormi, správcami konkurzných podstát, ako aj s ďaľšími externými spolupracovníkmi a obchodnými spoločnosťami.