O nás

Skupina FACTOR ASSET MANAGEMENT úspešne pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2002. Sme dynamická spoločnosť, ktorá sa úzko špecializuje na správu a deblokáciu pohľadávok, mimosúdne aj súdne vymáhanie pohľadávok, odkupovanie a obchodovanie s pohľadávkami, konkurzy, reštrukturalizácie, exekúcie, dobrovoľné dražby a na všetky činnosti súvisiace s pohľadávkami a záväzkovými vzťahmi.

Naša spoločnosť disponuje vlastným know-how podporeným dlhoročnými skúsenosťami, personálnym a technickým potenciálom umožňujúcim efektívne spravovanie a vymáhanie pohľadávok. Na základe systematického zberu informácií sme pripravení promptne zabezpečiť podstatné údaje o každom dlžníkovi a vytvoriť na dlžníka primeraný nátlak striktne v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky, resp. ostatných krajín. Vďaka nášmu know–how sme schopní zabezpečiť, aby sa dlžník k pohľadávkam klienta našej spoločnosti postavil iným spôsobom ako k ostatným porovnateľným pohľadávkam iných veriteľov.

Každú pohľadávku podrobujeme komplexnej odbornej analýze, na základe ktorej veriteľovi navrhneme a zrealizujeme na mieru ušité riešenie - deblokovanie jednotlivých pohľadávok alebo správu uceleného portfolia pohľadávok.

Pri našej činnosti garantujeme svojim klientom vysoko profesionálny, individuálny a diskrétny prístup s dôrazom na zachovanie dobrého mena klientov.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje so špičkovými právnikmi, exekútormi, správcami konkurzných podstát, ako aj s ďaľšími externými spolupracovníkmi a obchodnými spoločnosťami.


Napíšte nám