Služby v oblasti pohľadávok

Konkurzy a reštrukturalizácie

-    vypracovanie a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka v zmysle príslušných právnych predpisov,

-    vyhľadanie ďaľšieho dlžníka pre účely návrhu na vyhlásenie konkurzu,

-    prihlásenie pohľadávok do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,

-    zastupovanie veriteľa v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní,

-    sledovanie transparentnosti a legislatívnej a vecnej správnosti priebehu konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,

-    vyhľadanie a odkúpenie ďaľších pohľadávok evidovaných voči úpadcovi za účelom posilnenia pozície klienta v konkurznom konaní

Ďaľšie služby

-    zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok špičkovými právnikmi a zastupovanie klienta pri súdnom vymáhaní pohľadávok,

-    zabezpečenie vymáhania pohľadávok prostredníctvom súdneho exekútora,

-    dojednanie mimosúdneho vyrovnania medzi dlžníkom a veriteľom,

-    zápočty, vyhľadávanie vhodných zápočtových reťazcov, realizácia zápočtových operácií,

-    dobrovoľné dražby - zabezpečenie výkonu dobrovoľnej dražby majetku dlžníka partnerskou dražobnou spoločnosťou,

-    trestné oznámenie - vypracovanie a podanie trestného oznámenia na dlžníka v zmysle príslušných právnych predpisov, zastupovanie veriteľa v konaní a komunikácii s príslušnými štátnymi orgánmi (prokuratúra, polícia)

-    lustrácia finančných a majetkových pomerov dlžníka,

-    lustrácia dlžníka v interných a externých databázach úpadcov, dlžníkov, neplatičov, podvodníkov a pod.


Napíšte nám