Profesionálne vymáhanie
A
odkupovanie Pohľadávok

Pohľadávky
na Vašej strane

Prejsť na navigáciu

FACTOR ASSET MANAGEMENT

 Naša spoločnosť úspešne pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2002. Špecializujeme sa na správu a deblokáciu pohľadávok, mimosúdne aj súdne vymáhanie pohľadávok, odkupovanie a obchodovanie s pohľadávkami, konkurzy a reštrukturalizácie, exekúcie, dobrovoľné dražby a na všetky činnosti súvisiace s pohľadávkami a záväzkovými vzťahmi. Disponujeme vlastným know-how podporeným dlhoročnými skúsenosťami, ako aj personálnym a technickým potenciálom umožňujúcim efektívne spravovanie a vymáhanie pohľadávok. Vďaka nášmu know–how sme schopní zabezpečiť, aby sa dlžník k pohľadávkam klienta našej spoločnosti postavil iným spôsobom ako k ostatným porovnateľným pohľadávkam iných veriteľov.

Pri našej činnosti garantujeme svojim klientom vysoko profesionálny, individuálny a diskrétny prístup s dôrazom na zachovanie dobrého mena klientov.

Napíšte nám